Elektrické zariadenia

Súčasné požiadavky na ochranu pred bleskom

Súčasné požiadavky na ochranu pred bleskom

Ochrana pred bleskom patrí medzi základné ochrany pred ohrozením života osôb a spôsobením škôd na majetku. Zriadenie ochrany pred bleskom je v zmysle ...

Aktívne bleskozvody - vyjadrenie NIP a EIC

Aktívne bleskozvody - vyjadrenie NIP a EIC

Je možné v súčasnej dobe projektovať a následne spustiť do prevádzky aktívny bleskozvod? Na základe prebiehajúcich diskusií a špekulácií medzi odbornou verejnosťou ...