Elektrické zariadenia

Súčasné požiadavky na ochranu pred bleskom

Súčasné požiadavky na ochranu pred bleskom

Ochrana pred bleskom patrí medzi základné ochrany pred ohrozením života osôb a spôsobením škôd na majetku. Zriadenie ochrany pred bleskom je v zmysle ...