Odborná spôsobilosť

Projektant elektrických zariadení

Projektant elektrických zariadení

V nasledujúcich riadkoch priblížime aktuálnu právnu úpravu týkajúcej sa odbornej spôsobilosti projektantov a konštruktérov elektrických zariadení ...