Prečo sa certifikovať na činnosť projektovania elektrických zariadení ?

 • V súčasnosti podľa platnej slovenskej legislatívy projektovať elektrické zariadenia môže každý, bez ohľadu na ukončené vzdelanie, či prax - projektovanie elektrických zariadení je voľná živnosť
 • Pre odlíšenie sa od "pseudo odborníkov" a získanie konkurečnej výhody vám ponúkame certifikát, ktorý potvrdzuje vašu odbornú spôsobilosť pre projektovanie elektrických zariadení ako na Slovensku tak aj v štátoch Európskej únii

 

Certifikátom preukažete vaším zákaznikom alebo potencionálnym zamestnávateľom

 • Vašu odbornosť a schopnosť naprojektovať elektrické zariadenia podľa platných predpisov a súčasných bezpečnostných podmienok
 • Schopnosť efektívnej realizácie projektov, čo znamená znížiť počet nedostatkov v projekte a zefektívnenie celej realizácie projektu a stavby, čo do nákladov a času

 

Mohlo by vás zaujímať

Rozsah certifikácie osôb

 

Čo znamená certifikácia projektanta elektrických zariadení ?

 • Získanie certifikátu akreditovanou spoločnosťou v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17024:2013 (v zmysle európskych pravidiel – nie národných)
 • Absolvovať skúšky v zmysle schválenej certifikačnej schémy
 • Súhlasiť s dohodou o dohľade 1x za certifikačné obdobie
 • Platnosť certifikátu 5 rokov, následná nutná recertifikácia

 

Prečo sa certifikovať v E.I.C. ?

 • Rozsah certifikácie si zákazník volí podľa vlastných požiadaviek – šitý na mieru, napríklad
  • el. inštalácie rodinných domov
  • el. inštalácie distribučných sietí
  • el. inštalácie v lekárskom prostredí a pod.
 • Certifikát vydaný v jazyku podľa požiadaviek zákazníka
 • Rozsah certifikátu zrozumiteľný aj pre zamestnávateľa v zahraničí
 • Certifikáty E.I.C. sú uznávané v rámci celej Európskej únie

 

Každý štát Európskej únie má jedinú autoritu, ktorá akredituje spoločnosti a jej výsledky sú uznávané v rámci celej Európskej únie. Autoritou Európskej únie na Slovensku je SNAS, ktorým je E.I.C. akreditované. Preto sú naše certifikáty platné v celej Európskej únii, ak národné predpisy nestanovujú inak.

 

Koho certifikujeme ?

E.I.C. certifikuje každého kto o certifikáciu požiada a splní podmienky certifikačnej schémy

 • Odbornú prax
 • Odborné vzdelanie
 • Zdravotnú spôsobilosť
 • Odsúhlasí dohodu o dohľade
 • Úspešne absolvoval záverečné skúšky

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín certifikácie alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať certifikáciu zamestnancov, stačí vyplniť žiadosť.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť žiadosť


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo žiadosť o certifikáciu osôb posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti za účelom vydania certifikátu predloží

 • Vyplnenú žiadosť
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon požadovanej činnosti
 • Doklady potvrdzujúce odborné vzdelanie
 • Potvrdenie o odbornej praxi