Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať

 • Činnosť samostatného elektrotechnika
 • Riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu
 • Riadiť prevádzku technických zariadení elektrických

 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax.

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania, a overení vedomostí pre špecializáciu § 23 Elektrotechnik na riadenia činnosti alebo prevádzky vydávame osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín školenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na školenie, stačí vyplniť prihlášku.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne termíny školení


Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Pre vydanie osvedčenia je nutné dodať E.I.C. tieto prílohy

 • Potvrdenie praxe
 • Maximálne dosiahnuté elektrotechnické vzdelanie
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov

 

Do dĺžky odbornej praxe elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu.

Čítaj viac

 

Aké sú stupne stredoškolského odborného vzdelania ?

 • Nižšie stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni je vysvedčenie o záverečnej skúške
 • Stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške
 • Úplné stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške

Rozdelenie stupňov stredoškolského vzdelania

 

Elektrotechnik je aj fyzická osoba

 • Ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické
 • Ktorá absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín

Klasifikácia elektrotechnických odborov