Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax.

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania § 24 Revízny technik elektrických zariadení vydávame potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania.

 

Aktuálne termíny školení

Ak máte záujem o školenie prihláste sa na konkrétny termín.

Termíny školení

 

Overovanie vedomostí a vydanie osvedčenia

Pre špecializáciu § 24 Revízny technik elektrických zariadení vykonávame overovanie vedomostí. Po úspešnom overení vedomostí E.I.C. vydá osvedčenie revízneho technika.

Overovanie vedomostí

 

Aktuálne termíny skúšok

Ak máte záujem o skúšku revízneho technika za účelom vydania osvedčenia prihláste sa na konkrétny termín.

Termíny skúšok

 

Odborná prax

Do dĺžky odbornej praxe revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu.

Čítaj viac

 

Aké sú stupne stredoškolského odborného vzdelania ?

  • Nižšie stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni je vysvedčenie o záverečnej skúške
  • Stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške
  • Úplné stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške

Rozdelenie stupňov stredoškolského vzdelania

Klasifikácia elektrotechnických odborov