V rámci výchovy a vzdelávania zabezpečujeme rekvalifikáciu pre uchádzačov o zamestnanie.

 

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie sa a uplatnenie na trhu práce. Cieľom rekvalifikácie je nadobudnúť vedomosti, schopnosti a zručnosti pre požadovanú profesiu. Rekvalifikácie nezamestnaných v evidencii úradu práce sociálnych veci a rodiny sú preplácané úradom práce.

 

Mohlo by vás zaujímať

Výchova a vzdelávanie

 

Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie, a aktualizačnú odbornú prípravu pre tieto špecializácie


Revízny technik podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 • Revízny technik plynových zariadení
 • Revízny technik tlakových zariadení
 • Revízny technik zdvíhacích zariadení


Obsluha podľa § 17 vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • Obsluha plynových zariadení
 • Obsluha kotlov I. až V. triedy
 • Obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavov a plošín)


Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia podľa § 18 vyhlášky 508/2009 Z.z

 • Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž zdvíhacích zariadení


Elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • § 21 Elektrotechnik 
 • § 22 Samostatný elektrotechnik 
 • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky 
 • § 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

 

Pre bližšie informácie o rekvalifikácii navštívte web Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR tu.