Ako autorizovaná osoba SKTC-108 posudzujeme zhodu týchto zariadení 

  • Výťahov 
  • Tlakových nádob
  • Tlakových zariadení


Zhoda je posudzovaná podľa nariadení vlády Slovenskej republiky a smerníc Európskej únie.

 

Rozhodnutie o autorizácii na posudzovanie zhody