E.I.C. – Certifikačný orgán pre osoby

Je nezávislou akreditovanou zložkou spoločnosti a je spôsobilý podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17024:2013 vykonávať certifikáciu osôb.

 

Má akreditáciu vykonávať certifikáciu osôb, ktoré vykonávajú

  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích elektrických a plynových
  • Projektovanie vyhradených technických zariadení elektrických
  • Obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích a plynových
  • Opravy vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích a plynových

 

E.I.C. – Certifikačný orgán pre výrobky

Je nezávislou akreditovanou zložkou spoločnosti a je spôsobilý podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17065:2013 vykonávať certifikáciu výrobkov podľa rozsahu svojej akreditácie.

 

Má akreditáciu vykonávať certifikáciu

  • Výťahov a ich bezpečnostných častí
  • Bezpečnostných komponentov a podsystémov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu
  • Takových zariadení, potrubí a tlakových nádob

 

Osvedčenie o akreditácii - certifikačný orgán pre výrobky
Osvedčenie o akreditácii - certifikačný orgán pre osoby