E.I.C. inšpekčný orgán typu A je nezávislou akreditovanou zložkou spoločnosti a je spôsobilý vykonávať inšpekciu nestranne a dôveryhodne. Subjekt sa preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17020:2012.

 

Vykonávame inšpekciu

  • Tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových zariadení a ich častí
  • Strojov a ich častí
  • Podmienok pre skúšanie tvárniacich strojov
  • Dokumentácie stavieb
  • Posudzovanie zhody výrobkov podľa rozsahu akreditácie

 

Osvedčenie o akreditácii - inšpekčný orgán