E.I.C. je oprávnená na výchovu a vzdelávanie, a aktualizačnú odbornú prípravu pre tieto špecializácie


Revízny technik podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

  • Revízny technik zdvíhacích zariadení


Obsluha podľa § 17 vyhlášky 508/2009 Z.z.

  • Obsluha plynových zariadení
  • Obsluha kotlov I. až V. triedy
  • Obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavov a plošín)


Elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

  • § 21 Elektrotechnik 
  • § 22 Samostatný elektrotechnik 
  • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky 
  • § 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

 

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania elektrotechnikov, samostatných elektotrechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania revíznych technikov VTZ elektrických
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania na obsluhu VTZ plynových
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania na obsluhu VTZ tlakových
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania revíznych technikov VTZ zdvíhacích
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania na obsluhu VTZ zdvíhacích