Súbor otázok na skúšku odbornej spôsobilosti pre jednotlivé odbornosti poskytujeme výhradne účastníkom overovania odbornej spôsobilosti v E.I.C. po úhrade poplatku.

 

Mohlo by vás zaujímať

Výchova a vzdelávanie

Overovanie Vedomostí