Naším cieľom je organizovať semináre zamerané na konkrétnu činnosť – špecializáciu, podľa vašich potrieb.

Každý jednotlivec resp. organizácia je špecifická v potrebách na vzdelávanie, preto máte jedinečnú možnosť si určiť rozsah vzdelávania – školenia sami. Semináre vám zabezpečíme šité na mieru, podľa vašich požiadaviek a vašej odbornosti.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín seminára alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Žiadosť o cenovú ponuku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

V záujme efektívnosti seminára nám pošlite spolu s objednávkou zoznam navrhovaných tém, prípadne otázky k odborným témam, ktoré vám zodpovieme priamo na seminári.

Preferujeme maximálne 10-20 účastníkov z dôvodu bezprostredného kontaktu LEKTOR-ÚČASTNÍK.

Seminár je možné zrealizovať podľa vašich požiadaviek v skupinkách zameraných na konkrétnu činnosť aj priamo u Vás vo firme.

 

Príklad programu seminára

  • Súvislosť zákona 124/2006 Z.z. s novou vyhláškou 508/2009 Z.z.
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, konštrukčná dokumentácia - zistené nedostatky pri schvaľovaní projektovej a konštrukčnej dokumentácie
  • Úradné skúšky a odborné prehliadky - zistené nedostatky pri výkone úradnej skúšky a odborných prehliadok
  • Zmeny STN ( rozsah podľa požiadaviek a odbornosti )
  • Zmeny právnych predpisov ( rozsah podľa požiadaviek a odbornosti )
  • Témy k STN a právnym predpisom podľa požiadaviek
  • Diskusia