Súbor otázok na skúšku odbornej spôsobilosti pre jednotlivé odbornosti poskytujeme výhradne účastníkom overovania odbornej spôsobilosti v EIC po úhrade poplatku.