E.I.C. overuje odbornú spôsobilosť organizácii a vydáva oprávnenie na činnosť 

 

Kedy je potrebné oprávnenie na činnosť ?

  • Ak chcete plniť tlakové nádoby určené na dopravu plynov
  • Ak plníte nádrže motorových vozidiel plynom
  • Ak chcete opravovať vyhradené technické zariadenia
  • Ak vykonávate odborné prehliadky a skúšky

 

Pod slovom „oprava“ rozumieme činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúcu k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu.

 

Kto musí mať oprávnenie na činnosť ?

Ak ste zamestnávateľ resp. právnická osoba, ktorá chce vykonávať  činnosť na vyhradených technických zariadeniach musíte prejsť overením odbornej spôsobilosti organizácie v zmysle §15 zákona č.124/2006 Z. z.

 

Dobrovoľné oprávnenie na činnosť

Podnikatelia, ktorí nie sú zamestnávatelia (nezamestnávajú fyzické osoby) môžu získať dobrovoľné oprávnenie na činnosť za účelom preukázania odbornej spôsobilosti pri verejných súťažiach, výberových konaniach a iných aktivitách.

 

Čo kontrolujeme počas overenia odbornej spôsobilosti organizácii ?

Pri overovaní odbornej spôsobilosti prechádzame všetky detaily činnosti – od prijatia žiadosti až po ukončenie zákazky.

Podľa druhu činnosti a rozsahu požadovaného oprávnenia inšpektor preverí:

Čítaj viac

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku vami vybraného rozsahu oprávnení, ak si chcete dohodnúť termín alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať overenie odbornej spôsobilosti, stačí vyplniť žiadosť.


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa posielajte na adresu eic@eic.eu.sk


Pri overovaní odbornej spôsobilosti rozlišujeme niekoľko rozsahov oprávnenia podľa miery ohrozenia a druhu zariadenia (podrobné rozdelenie nájdete v prílohe č. 1 vyhlášky 508/2009 Z. z.)