Výchova a vzdelávanie

Cieľ výchovy a vzdelávania

Zabezpečiť vedomosti a praktické zručnosti na výkon povolania a ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane rekvalifikácií na vyhradených technických zariadeniach podľa charakteru práce vykonávanej účastníkom a podľa požadovaného rozsahu.

 

Ako prebieha výchova a vzdelávanie ?

 • Ste školený našimi inšpektormi s dlhoročnou praxou v školenej oblasti
 • Školenie neprebieha formou „čítania z normy“, ale odovzdaním poznatkov formou odbornej diskusie
 • Zo školenia si odnesiete nie len teoretické vedomosti, ale budete chápať súvislostiam,
 • Sme otvorení všetkým odborným otázkam

 

Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie, a aktualizačnú odbornú prípravu pre tieto špecializácie


Revízny technik podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 • Revízny technik plynových zariadení
 • Revízny technik tlakových zariadení
 • Revízny technik zdvíhacích zariadení


Obsluha podľa § 17 vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • Obsluha plynových zariadení
 • Obsluha kotlov I. až V. triedy
 • Obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavov a plošín)


Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia podľa § 18 vyhlášky 508/2009 Z.z

 • Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž zdvíhacích zariadení


Elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • § 21 Elektrotechnik 
 • § 22 Samostatný elektrotechnik 
 • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky 
 • § 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

 

Bližšie informácie k jednotlivým špecializáciám nájdete výberom z  menu.

 

Pre všetky špecializácie zabezpečujeme overovanie vedomostí a vydanie osvedčenia alebo preukazu.

Overovanie vedomostí