Ako prebieha aktualizačná príprava v E.I.C. ?

 • Naším cieľom nie je vás unudiť čítaním nových noriem, ale podať aktuálne informácie formou odbornej diskusie s našimi inšpektormi s dlhoročnou odbornou praxou
 • Pri aktualizačnej príprave si spolu zopakujeme základné vedomosti, ktoré by mal ovládať každý vo svojej špecializácii
 • Prediskutujeme s vami aktuálnu problematiku vo vašej špecializácií
 • Sme otvorení všetkým odborným otázkam
 • Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy vám potvrdíme vo vašom platnom osvedčení odbornej spôsobilosti resp. preukazu


Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín školenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na aktualizačnú prípravu, stačí vyplniť prihlášku.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne termíny školení a aktualizačných príprav


Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Kedy je platné osvedčenie odbornej spôsobilosti resp. preukaz ?

Ak ste absolvovali pravidelné aktualizačné odborné prípravy, ktoré sú potvrdené vo vašom osvedčení odbornej spôsobilosti resp. preukaz a ak ste absolvovali pravidelné lekárske prehliadky.

 

Mohlo by vás zaujímať

Platnosť osvedčenia odbornej spôsobilosti 

 

Pre potvrdenie absolvovania aktualizačnej prípravy je nutné doložiť poslednú platnú lekársku prehliadku.

 

Pri aktualizačnej príprave sa snažíme pripraviť prednášku tak, aby čo najviac pomohla vašim zamestnancom v praxi - podľa vašich potrieb a požiadaviek. Venujeme sa témam, s ktorými sa vaši ľudia bežne stretnú a špecializujeme sa vždy na to najužitočnejšie a najdôležitejšie.

 

Naši lektori sú odborníci, ktorí sa priamo podieľajú na tvorbe a pripomienkovaní nových slovenských technických noriem a právnych predpisov. Každý náš lektor vykonáva inšpekčnú a certifikačnú činnosť.

 

Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie, a aktualizačnú odbornú prípravu pre tieto špecializácie

Revízny technik podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 • Revízny technik plynových zariadení
 • Revízny technik tlakových zariadení
 • Revízny technik zdvíhacích zariadení

 

Obsluha podľa § 17 vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • Obsluha plynových zariadení
 • Obsluha kotlov I. až V. triedy
 • Obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavov a plošín)

 

Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia podľa § 18 vyhlášky 508/2009 Z.z

 • Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž zdvíhacích zariadení


Elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • § 21 Elektrotechnik 
 • § 22 Samostatný elektrotechnik 
 • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky 
 • § 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického