Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie, a overovanie vedomostí elektrotechnickej spôsobilosti vyhradených technických zariadení elektrických

 • § 21 Elektrotechnik
 • § 22 Samostatný elektrotechnik
 • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky
 • § 24 Revízny technik

 

Mohlo by vás zaujímať

Overovanie vedomostí

 

Pre tieto špecializácie vydávame osvedčenie ktoré je súčasťou výchovy a vzdelávania

 • § 21 Elektrotechnik
 • § 22 Samostatný elektrotechnik
 • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky

 

Pre špecializáciu § 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického vydáva osvedčenie inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie osvedčenia.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie osvedčenia je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

 • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
 • Maximálne dosiahnuté elektrotechnické vzdelanie
 • Potvrdenie praxe
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
 • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.

 

Bližšie informácie k jednotlivým špecializáciám nájdete výberom z menu.