Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie, overovanie vedomostí a vydávame osvedčenia elektrotechnickej spôsobilosti vyhradených technických zariadení elektrických pre odbornosti:

  • § 21 Elektrotechnik
  • § 22 Samostatný elektrotechnik
  • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky
  • § 24 Revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických

 

Bližšie informácie k jednotlivým špecializáciám nájdete výberom z menu alebo v konkrétnom termíne plánovaných školení.

Termíny školení