Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie, alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie.

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania, a overení vedomostí pre špecializáciu § 21 Elektrotechnik vydávame osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín školenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na školenie, stačí vyplniť prihlášku.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne termíny školení


Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Pre vydanie osvedčenia je nutné dodať E.I.C. tieto prílohy

  • Maximálne dosiahnuté elektrotechnické vzdelanie
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov

 

Aké sú stupne stredoškolského odborného vzdelania ?

  • Nižšie stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni je vysvedčenie o záverečnej skúške
  • Stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške
  • Úplné stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške

Rozdelenie stupňov stredoškolského vzdelania

 

Elektrotechnik je aj fyzická osoba

  • Ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore, alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické
  • Ktorá absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín

Klasifikácia elektrotechnických odborov