Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie overovanie vedomostí a vydávame preukazy pracovníkom obsluhy

  • § 17 Obsluha plynových zariadení
  • § 17 Obsluha tlakových zariadení
  • § 17 Obsluha zdvíhacích zariadení

 

Bližšie informácie k jednotlivým špecializáciám nájdete v konkrétnom termíne plánovaných školení.

Termíny školení