Obsluhovať plynové zariadenie § 17 ods. 1 c) vyhláška 508/2009 Z. z. môže len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz.

 

Školíme pracovníkov pre obsluhu plynových zariadení v tomto rozsahu

 • A. Zariadenia určené na výrobu plynov a zariadenia určené na úpravu zloženia plynu
 • B. Zariadenia určené na skladovanie plynov
 • C. Zariadenia určené na plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov
 • E. Zariadenia určené na zvyšovanie tlaku plynu
 • F. Zariadenia určené na znižovanie tlaku plynu (regulačné stanice plynu)
 • H. Zariadenia určené na spotrebu plynu spaľovaním
 • I. Zariadenia určené na chladenie a mrazenie

 

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania § 17 Obsluha plynových zariadení vydávame potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín školenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na školenie, stačí vyplniť prihlášku.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne termíny školení


Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Overovanie vedomostí

Pre špecializáciu § 17 Obsluha plynových zariadení zabezpečujeme overovanie vedomostí. Po úspešnom overení vedomostí E.I.C. vydá potvrdenie.

Overovanie vedomostí

 

Pre špecializáciu § 17 Obsluha plynových zariadení vydáva preukaz inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie preukazu.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie preukazu je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

 • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
 • Maximálne dosiahnuté odborné vzdelanie
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
 • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.