Obsluhovať zdvíhacie zariadenie § 17 ods. 1 b) vyhláška 508/2009 Z. z. môže len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz.

 

Školíme pracovníkov pre obsluhu

  • Mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu
  • Pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1, 5m.

 

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania § 17 Obsluha zdvíhacích zariadení vydávame potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín školenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na školenie, stačí vyplniť prihlášku.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne termíny školení


Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Overovanie vedomostí

Pre špecializáciu § 17 Obsluha zdvíhacích zariadení zabezpečujeme overovanie vedomostí. Po úspešnom overení vedomostí E.I.C. vydá potvrdenie.

Overovanie vedomostí

 

Pre špecializáciu § 17 Obsluha zdvíhacích zariadení vydáva preukaz inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie preukazu.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie preukazu je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

  • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
  • Maximálne dosiahnuté odborné vzdelanie
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
  • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.