Naším cieľom je organizovať semináre zamerané na konkrétnu činnosť – špecializáciu, podľa vašich potrieb.

 

Každý jednotlivec resp. organizácia je špecifická v potrebách na vzdelávanie, preto máte jedinečnú možnosť si určiť rozsah vzdelávania – školenia sami. Semináre vám zabezpečíme šité na mieru, podľa vašich požiadaviek a vašej odbornosti.


Lektormi seminára sú odborníci, ktorí sa priamo podieľajú na tvorbe a pripomienkovaní nových STN a právnych predpisov v súčinnosti s inšpektormi, ktorí priamo vykonávajú inšpekčnú a certifikačnú činnosť.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín seminára alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať seminár, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť objednávkový formulár


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo objednávkový formulár posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

V záujme efektívnosti seminára nám pošlite spolu s objednávkou zoznam navrhovaných tém, prípadne otázky k odborným témam, ktoré vám zodpovieme priamo na seminári.

Preferujeme maximálne 10-20 účastníkov z dôvodu bezprostredného kontaktu LEKTOR-ÚČASTNÍK.

 

Seminár je možné zrealizovať podľa vašich požiadaviek v skupinkách zameraných na konkrétnu činnosť aj priamo u Vás vo firme.

 

Príklad programu seminára

  • Súvislosť zákona 124/2006 Z.z. s novou vyhláškou 508/2009 Z.z.
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, konštrukčná dokumentácia - zistené nedostatky pri schvaľovaní projektovej a konštrukčnej dokumentácie
  • Úradné skúšky a odborné prehliadky - zistené nedostatky pri výkone úradnej skúšky a odborných prehliadok
  • Zmeny STN ( rozsah podľa požiadaviek a odbornosti )
  • Zmeny právnych predpisov ( rozsah podľa požiadaviek a odbornosti )
  • Témy k STN a právnym predpisom podľa požiadaviek
  • Diskusia