Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie, a overovanie vedomostí pracovníkov pre opravy, rekonštrukciu a montáž

  • § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení
  • § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení

 

Mohlo by vás zaujímať

Overovanie vedomostí

 

Pre pracovníkov na opravu, rekonštrukciu a montáž vyhradených technických zariadení vydáva osvedčenie inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie osvedčenia.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie osvedčenia je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

  • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
  • Maximálne dosiahnuté odborné vzdelanie
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
  • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.

 

Bližšie informácie k jednotlivým špecializáciám nájdete výberom z menu.