Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia

Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie, overovanie vedomostí a vydávame osvedčenia pracovníkom pre opravy, rekonštrukciu a montáž

  • § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení
  • § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení

 

Bližšie informácie k jednotlivým špecializáciám nájdete v konkrétnom termíne plánovaných školení.

Termíny školení