Opravovať,rekonštruovať a montovať plynové zariadenie § 18 ods. 1 d) vyhláška 508/2009 Z. z., riadiť práce pri tejto oprave, rekonštrukcii alebo montáži a vykonať po ukončení opravy prehliadku a skúšku opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia  môže len osoba na opravu, ktorá má platné osvedčenie.

 

Školíme pracovníkov pre opravu, rekonštrukciu a montáž plynových zariadení v tomto rozsahu

 • A. Zariadenia určené na výrobu plynov a zariadenia určené na úpravu zloženia plynu
 • B. Zariadenia určené na skladovanie plynov
 • C. Zariadenia určené na plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov
 • D. Zariadenia určené na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice)
 • E. Zariadenia určené na zvyšovanie tlaku plynu
 • F. Zariadenia určené na znižovanie tlaku plynu (regulačné stanice plynu)
 • G. Zariadenia určené na rozvod plynov
 • H. Zariadenia určené na spotrebu plynu spaľovaním
 • I. Zariadenia určené na chladenie a mrazenie

 

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení vydávame potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín školenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na školenie, stačí vyplniť prihlášku.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne termíny školení


Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Overovanie vedomostí

Pre špecializáciu § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení zabezpečujeme overovanie vedomostí. Po úspešnom overení vedomostí E.I.C. vydá potvrdenie.

Overovanie vedomostí

 

Pre špecializáciu § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení vydáva preukaz inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie preukazu.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie preukazu je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

 • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
 • Maximálne dosiahnuté odborné vzdelanie
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
 • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.