Opravovať,rekonštruovať a montovať tlakové zariadenie § 18 ods. 1 a),b) vyhláška 508/2009 Z. z., riadiť práce pri tejto oprave, rekonštrukcii alebo montáži a vykonať po ukončení opravy prehliadku a skúšku opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia  môže len osoba na opravu, ktorá má platné osvedčenie.

 

Školíme pracovníkov pre opravu, rekonštrukciu a montáž tlakových zariadení v tomto rozsahu

  • Kotlov I. triedy
  • Kotlov II. triedy
  • Kotlov III. triedy
  • Kotlov IV. triedy
  • Kotlov V. triedy
  • Potrubné vedenia s médiom para, horúca voda a nebezpecnečné kvapaliny

 

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení vydávame potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín školenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na školenie, stačí vyplniť prihlášku.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne termíny školení


Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Overovanie vedomostí

Pre špecializáciu § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení zabezpečujeme overovanie vedomostí. Po úspešnom overení vedomostí E.I.C. vydá potvrdenie.

Overovanie vedomostí

 

Pre špecializáciu § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení vydáva preukaz inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie preukazu.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie preukazu je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

  • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
  • Maximálne dosiahnuté odborné vzdelanie
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
  • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.