Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie, a overovanie vedomostí pracovníkov obsluhy

  • § 17 Obsluha plynových zariadení
  • § 17 Obsluha tlakových zariadení
  • § 17 Obsluha zdvíhacích zariadení

 

Mohlo by vás zaujímať

Overovanie vedomostí

 

Pre obsluhu vyhradených technických zariadení vydáva preukaz inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie preukazu.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie preukazu je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

  • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
  • Maximálne dosiahnuté odborné vzdelanie
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
  • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.

 

Bližšie informácie k jednotlivým špecializáciám nájdete výberom z menu v obsluhe vyhradeného technického zariadenia.