Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie overovanie vedomostí a vydávame osvedčenia revíznych technikov

  • § 16 Revízny technik plynových zariadení
  • § 16 Revízny technik tlakových zariadení
  • § 16 Revízny technik zdvíhacích zariadení
  • § 24 Revízny technik elektrických zariadení

 

Bližšie informácie k jednotlivým špecializáciám nájdete v konkrétnom termíne plánovaných školení.

Termíny školení