Vyhradené technické zariadenie, pri ktorom sa predpokladá sériová výroba 10 a viacerých kusov rovnakého vyhotovenia v zmysle § 10 vyhlášky 508/2009 Z. z., sa podrobí typovej skúške, ktorou sa overuje, či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

Ak sa typovou skúškou preukáže zhoda vyhradeného technického zariadenia s konštrukčnou dokumentáciou typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii, E.I.C. vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona 124/2006 Z. z. osvedčenie o typovej skúške.

 

Na vyhradenom technickom zariadení, na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške, možno vykonať zmeny po ich posúdení oprávnenou právnickou osobou.

Rozdelenie vyhradených technických zariadení

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku alebo máte akékoľvek otázky ohľadom procesu typovej skúšky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať typovú skúšku, stačí vyplniť objednávku.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť objednávkový formulár


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo objednávkový formulár posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Aké prílohy má obsahovať objednávka ?

  • Názov výrobku a typ výrobku
  • Štruktúra výrobku – typové rady (ovplyvní počet Osvedčení – Inšpekčných certifikátov)
  • Spracovateľ dokumentácie - adresa
  • Výrobca – adresa
  • Technické prílohy
  • Technickú dokumentáciu výrobku
  • Katalógový list výrobku ( typ výrobku resp. rady výrobkov, technické parametre)
  • Montážny návod
  • Protokoly o vykonaných skúškach na vami požadovaných typoch výrobku podľa objednávky v rozsahu platných noriem v slovenskom resp. anglickom jazyku
  • Ak sú protokoly v anglickom jazyku požadujeme k protokolom doložiť v prehľadnej tabuľke výsledky skúšok podľa jednotlivých protokolov