Vyhradené technické zariadenie, pri ktorom sa predpokladá sériová výroba 10 a viacerých kusov rovnakého vyhotovenia v zmysle § 10 vyhlášky 508/2009 Z. z., sa podrobí typovej skúške, ktorou sa overuje, či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

 

Ak sa typovou skúškou preukáže zhoda vyhradeného technického zariadenia s konštrukčnou dokumentáciou typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii, E.I.C. vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona 124/2006 Z. z. osvedčenie o typovej skúške.

 

Na vyhradenom technickom zariadení, na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške, možno vykonať zmeny po ich posúdení oprávnenou právnickou osobou.

Rozdelenie vyhradených technických zariadení

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku alebo máte akékoľvek otázky ohľadom procesu typovej skúšky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať typovú skúšku, stačí vyplniť objednávku.

Formuláre

 

Aké prílohy má obsahovať objednávka ?

  • Názov výrobku a typ výrobku
  • Štruktúra výrobku – typové rady (ovplyvní počet Osvedčení – Inšpekčných certifikátov)
  • Spracovateľ dokumentácie - adresa
  • Výrobca – adresa
  • Technické prílohy
  • Technickú dokumentáciu výrobku
  • Katalógový list výrobku ( typ výrobku resp. rady výrobkov, technické parametre)
  • Montážny návod
  • Protokoly o vykonaných skúškach na vami požadovaných typoch výrobku podľa objednávky v rozsahu platných noriem v slovenskom resp. anglickom jazyku
  • Ak sú protokoly v anglickom jazyku požadujeme k protokolom doložiť v prehľadnej tabuľke výsledky skúšok podľa jednotlivých protokolov