Inšpekcia technických zariadení

Zabezpečujeme technickú inšpekciu týchto zariadení

 • Elektrických
 • Plynových
 • Tlakových
 • Zdvíhacích
 • Strojných
 • Technických zariadení liehovarov, octární alebo droždiarní

 

Formy technickej inšpekcie, ktoré sme oprávnení vykonávať

 • Úradné skúšky vyhradených technických zariadení
 • Opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení
 • Posudzovanie technických zariadení
 • Posudzovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie technických zariadení a technológií
 • Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa ( Oprávnenie na činnosť )


Bližšie informácie k jednotlivým technických inšpekciám nájdete výberom z  menu.