Úradná skúška zdvíhacieho a lanového zariadenia je overenie, či vyhradené technické zariadenie pred uvedením do prevádzky zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

Vykonanie úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupiny A.

Rozdelenie VTZ zdvíhacích

 

Kedy je potrebná ?

 • Ak ste namontovali nové vyhradené technické zariadenie, skúška musí prebehnúť pred jeho prvým uvedením do prevádzky
 • Po rekonštrukcii vyhradeného technického zariadenia
 • Po demontáži a opätovnej montáži vyhradeného technického zariadenia

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na úradnú skúšku ?

 • Konštrukčnú dokumentáciu (realizačnú dokumentáciu) a odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby (E.I.C.) o posúdení danej konštrukčnej dokumentácie
 • Sprievodnú dokumentáciu - pasport, revíznu knihu, prevádzkové pokyny
 • Návod na obsluhu a údržbu zariadenia
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške skúšaného zariadenia (montážna skúška)
 • Vyhlásenie o zhode, ak sa vyžaduje
 • Oprávnenie organizácie na montáž technického zariadenia
 • Doklady o vykonaných skúškach - napr. pre elektrickú časť zariadenia
 • Prípadne ostatné dokumenty, podľa dohody

 

Nedostatky pri úradných skúškach zdvíhacích a lanových zariadení

 • Neaktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Neúplná technická dokumentácia (často neobsahuje analýzu rizík)
 • Nedostatočná odborná a zdravotná spôsobilosť obsluhy
 • Nesprávne nastavený koncový vypínač zdvihu (bremena, výložníka)
 • Nesprávne zoradená vzájomná súčinnosť medzi vypínaním koncových vypínačov pojazdu (žeriava, mačky) a príslušnými automatickými brzdami pojazdu
 • Nesprávne nastavené zariadenie proti preťaženiu
 • Používanie nevyhovujúcich viazacích prostriedkov